NIEUWS.
.
Eerst even enkele regels uit het ministerieel besluit van 28/07/2020 betreffende onze sport. De contactgegevens van alle deelnemers moeten worden geregistreerd bij aankomst. o (d.w.z. naam , telefoonnummer of mailadres) Dubbel spelen kan , maar het liefst binnen de sociale bubbel. Dit geniet de voorkeur. Je mag dubbelspelen en je dubbelpartner telt niet bij je sociale bubbel van 5. De totaal beschikbare indoor sportinfrastructuur , dus niet noodzakelijk binnen de belijning ,moet minstens 30m² per deelnemer waarborgen o ( vb oppervlakte sportzaal = 700m²: maximum 23 spelers). Regels omtrent organiseren van wedstrijden. Aangezien Sport Vlaanderen de badminton als een dynamische contactsport beschouwt blijven bovenstaande regels van kracht. Bevestigd wordt dat de 30m² per speler ( toeschouwers worden niet in rekening genomen maar dienen steeds een mondmasker te dragen) de meest recente norm is voor onze sport. Tornooien organiseren kan, MAAR de bijkomende richtlijnen om alles veilig en vlot te laten verlopen zijn niet te onderschatten. Gezien het bijzonder veel info is kijk even op :protocol voor organisatoren van sportevenementen . Deze info is terug te vinden op: https://www.sport.vlaanderen/sporten-in-tijden-van- corona/ Algemeen gesteld moet een evenement (extra) maatregelen nemen op 6 niveaus: -1-Gezond sporten: adviezen en richtlijnen rond gezond en veilig sporten in coronatijden -2-Communicatie: Informatieverspreiding m.b.t. omgang met Corona -3-Mens: Maatregelen met weerslag op deelnemers, medewerkers, leveranciers en andere stakeholders -4-Infrastructuur: Specifieke voorzieningen en ingrepen op en rond de evenementsite ter facilitering van de voorgestelde maatregelen -5-Omgeving: Specificaties & richtlijnen m.b.t. capaciteiten en flows op en rond het evenement -6-Product: Specificaties en amendementen m.b.t. de diverse categorieën van evenementen & sporten Al deze maatregelen moeten gebundeld worden in een CoronaGids en iedere organisatie moet ook een CoronaSafe-verantwoordelijke hebben die belast wordt met de samenstelling van de CoronaGids, controle over de uitvoering, bewaking van de naleving ervan en correctie bij tekorten. De cafetaria is gebonden aan het protocol van de horeca. Het gebruik van kleedkamers en douches is momenteel erg beperkt tot onbestaand. Lokaal kunnen er strengere maatregelen gelden, maar daarvoor informeren de clubs best zelf even bij de gemeente. Kortom…Los van wat er wettelijk gezien toegelaten is, sluiten FROS en de VBR zich aan bij het advies van Badminton Vlaanderen om de tornooien t.e.m. 23 oktober uit te stellen. Dit is een advies. Het staat de clubs vrij om dit advies niet te volgen (wij kunnen jullie niets verbieden) en op eigen verantwoordelijkheid toch een tornooi te organiseren volgens de Nationale en lokale richtlijnen.
· · · ·
ADVIES BETREFFENDE INRICHTING TORNOOIEN.